Veřejná zakázka: Skořický potok ř.km 1,600-1,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11654
Systémové číslo: P19V00000355
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skořický potok ř.km 1,600-1,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení spočívá v rekonstrukci podélné úpravy Skořického potoka v úseku ř. km 1,600 – 1,800 intravilánu města Mirošov, která zahrnuje rekonstrukci technických prvků opěrné zdi. V rámci stavebního objektu dojde k odstranění stávajícího poničeného základu levobřežní zdi v rozsahu daném projektovou dokumentací. Stávající základ je tvořen kombinací kamene a betonu, který je směrem do koryta zastabilizován dřevěnými pilotami. Bude vybetonován nový základ zdi. Dále bude celá konstrukce očištěna a přespárována. Na levém břehu u sjezdu do koryta bude zbourán stávající odběrný objekt, který dříve sloužil pro odběr vody pro parní lokomotivy dráhy, který je dle sdělení ČD nefunkční. Vybouraná konstrukce bude použita na zasypání odběrné šachty. Pro provedení stavby bude nutné plošně vykácet náletové dřeviny pro přístup středně těžké techniky a dřeviny v místě stavebních objektů (kácení bude prováděno na náletových dřevinách do průměru 10 cm). Dále bude zřízena do koryta vodního toku přístupová komunikace ze stavebního recyklátu. Práce budou prováděny v zahrazeném a vyčerpaném prostoru s trvalým převodem vody v celé délce stavebního objektu.
Místo plnění: k.ú. Mirošov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 055 520 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rokycany

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků