Veřejná zakázka: LC Pod Cáby - technické zhodnocení a oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003416
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1168
Systémové číslo: P15V00001168
Evidenční číslo zadavatele: S915/2012/134
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.08.2012
Nabídku podat do: 21.08.2012 08:00
Otevírání obálek: 21.08.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pod Cáby - technické zhodnocení a oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Technické zhodnocení 900 dm, š. 3,0 m (4,4 zat.)
beton asf.ACO 11 (ABS I), modif. nad 3 m, 5 cm - 2.840 m2, PH - 368,2 t.
b) Oprava 400 dm, š. 3,0 m (4,4 zat.) – pomístní úprava kolejí aj.
Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m – 1400 m, Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm – 1790.odstranění nánosu z povrchu podkladu živ.beton – 300 m2, spojovací asf. postřik 0,5 -0,7 kg/m2 –300 m2, beton asf.ACO 11 (ABS I), modif. nad 3 m, 5 cm - 308 m2. , Vytažení svodnice U14 – 30m, znovousazení svodnice U14-5 m, PH – 379 t.
Místo plnění: k.ú. Valašská Bystřice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 955 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky