Veřejná zakázka: RVT Souvlastní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11710
Systémové číslo: P19V00000411
Evidenční číslo zadavatele: S953/2019/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RVT Souvlastní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce – jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investice. V rámci realizace akce bude provedena revitalizace vodoteče v horní části přítoku Zdobnice, ř.km 1,080-1,450. Tato část vodoteče byla v minulosti zatrubněna. V rámci akce bude vytvořeno nové rozvolněné koryto, mokřady a tůňky, vč. doprovodné zeleně. Novým směrovým vedením koryta dojde k celkovému prodloužení toku na 547 m.
Místo plnění: Extravilán osady Souvlastní (obec Zdobnice), k.ú. Souvlastní, pramenná část VT nad zemědělskými objekty

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 662 894 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rychnov nad Kněžnou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídky: LČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky