Veřejná zakázka: Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11737
Systémové číslo: P19V00000438
Evidenční číslo zadavatele: 099/2019/051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-012845
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky fólií pro fumigaci (rámcová dohoda)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
PředmětemVZ jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií. Jedná se o běžně dostupné fólie užívané v zemědělství například pro zakrývání siláže. Zadavatel bude tyto fólie využívat při fumigaci dříví.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s více účastníky. Zadavatel předem neomezuje počet účastníků rámcové dohody. Účastníkem rámcové dohody se stane každý dodavatel, jehož nabídka bude vyhovující (splní požadavky stanovené zákonem a zadavatelem v ZD), a který prokáže splnění požadované kvalifikace. Dílčí veřejné zakázky na základě uzavřené rámcové dohody budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, tj. v tzv. minitendrech.

Místo plnění: Území spravovaná organizačními jednotkami zadavatele nacházející se po celém území ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronický nástroj EVEZA - konkrétní odkaz je uveden v sekci URL odkazy v detailu této veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků