Veřejná zakázka: PD Bělečský potok (retenční přehrážky)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003451
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1174
Systémové číslo: P15V00001174
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/159
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.08.2012
Nabídku podat do: 22.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 22.08.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Bělečský potok (retenční přehrážky)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyhotovení PD pro stavební povolení a pro provádění stavby: ,,Bělečský potok (retenční přehrážky)". Projekt bude na základě zadávacího listu řešit rekonstrukci retenčních přehrážek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 105 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky