Veřejná zakázka: Opravy střech na středisku 51

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003463
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1175
Systémové číslo: P15V00001175
Evidenční číslo zadavatele: S6/2012/040
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2012
Nabídku podat do: 30.08.2012 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy střech na středisku 51
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o akci z plánu oprav a údržeb financovanou z vlastních zdrojů, jejímž cílem je oprava střech na třech provozních budovách Dopravně-manipulačního střediska (DMS), jejíž rozsah je dán zpracovanými výkazy výměr.
Zakázka zahrnuje soubor pokrývačských a klempířských prací definovaných ve výkazech výměr v členění dle požadovaných položek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 325 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Želetinka 12, 256 01 Benešov, podatelna LZ Konopiště

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky