Veřejná zakázka: LP Radonínského potoka v km 3,3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11752
Systémové číslo: P19V00000453
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2019
Nabídku podat do: 10.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Radonínského potoka v km 3,3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem zakázky je úprava vodního toku. Předmětný úsek opravy koryta se nachází v intravilánu obce Radonín, v říčním kilometru toku 0,322 – 0,398, 0,407 – 0,504 a 0,673 – 0,714.
V úseku 0,322 – 0,398 je koryto v současnosti opevněno nábřežními zdmi. Ty jsou však již v havarijním stavu. Úpravy spočívají ve stabilizaci koryta a zamezení jeho dalšího porušování. Konkrétně se jedná o zbourání zdi na levém břehu, jeho vysvahováním ve sklonu 1:1,5 a opevnění kamennou rovnaninou. Na pravém břehu pak bude zeď z hlediska blízkosti nemovitostí zachována a nové opevnění kamennou rovnaninou bude ke zdi pouze přiloženo taktéž ve sklonu 1:1,5. Tím dojde k jejímu přitížení a zvýšení její stability při zamezení přímého namáhání tekoucí vodou. V 0,388-0,398 na levém břehu a v km 0,390-0,398 na pravém břehu dojde ke kompletní rekonstrukci zdí na obou březích. V tomto úseku budou dále zbudovány tři kamenné prahy, které budou sloužit ke stabilizaci nivelety dna toku. Déle budou odstraněny dřeviny bránící výstavbě. Do konstrukce mostu nebude zasahováno.
Úsek toku v km 0,407 – 0,504 je v současné době již opevněn kamennou dlažbou. V rámci oprav dojde k pročištění úseku toku, odbourání stávajícího opevnění a jeho nahrazení kamennou rovnaninou. Trasa koryta toku zůstane stávající a nebude se měnit.
Úsek v km 0,673 – 0,714 je od profilu stávajícího silničního mostu až ke stávajícímu stupni. Stupeň je již v havarijním stavu. Pro stabilizaci bude pod stupněm konstruován balvanitý skluz zakončený kamenným prahem. Mezi závěrečným prahem a profilem mostu pak dojde k očištění a doplnění stávajícího opevnění koryta kamennou rovnaninou. V tomto úseku budou dále zbudovány dva kamenné prahy, které budou sloužit ke stabilizaci nivelety dna toku.

Místo plnění: k.ú. Radonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 694 675 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků