Veřejná zakázka: Údržba stávající meliorační sítě na Lesní správě JIndřichův Hradec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003474
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1177
Systémové číslo: P15V00001177
Evidenční číslo zadavatele: S928/2012/245
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2012
Nabídku podat do: 05.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba stávající meliorační sítě na Lesní správě JIndřichův Hradec
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravy stávajících melioračních příkopů, které sestávají z prohloubení příkopů, odstranění naplavenin, čištění propustků. Budování přejezdů a propojení melioračních příkopů přímo v lesních porostech. Místy je nutné provést odkácení dřevin rostoucích na okraji příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 375 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN EGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky