Veřejná zakázka: VN Vlčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11806
Systémové číslo: P19V00000507
Evidenční číslo zadavatele: S956/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-028223
Datum zahájení: 03.05.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Vlčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky na stavební práce je rekonstrukce vodní nádrže v ř. km 1,4 LP Lesního potoka 10, která spočívá ve vybudování hráze, odtěžení retenčního prostoru, vybudování vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Retenční nádrž bude sloužit ke zvýšení retence a akumulace vody v krajině.

Stavba je členěna na 5 stavebních objektů:
SO 01 Těleso hráze
SO 02 Retenční prostor
SO 03 Spodní výpust
SO 04 Bezpečnostní přeliv
SO 05 Kácení dřevin
VON
Místo plnění: k.ú. Šluknov, Staré Křečany, okres Děčín, kraj Ústecký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 024 831 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Ohře
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky