Veřejná zakázka: Lesní svážnice Pod Křižákem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11858
Systémové číslo: P19V00000560
Evidenční číslo zadavatele: S913/2019/083
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.05.2019
Nabídku podat do: 24.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní svážnice Pod Křižákem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavbu nové lesní svážnice typu 3L 3,5/15 v celkové délce 1,080 km (větev A v délce 0,850 km, větev B v délce 0,180 km), která zpřístupní část lesních porostů v dílci 216A v lokalitě Pasíčka na revíru č. 2 Mikulovice. V rámci prací budou provedeny potřebné zemní práce pro vybudování lesní svážnice se základním příčným a podélným odvodněním pomocí příčného a podélného sklonu a příčných zemních průlehů. Tři místa napojení na účelové komunikace budou stabilizována pomocí DK a ŽB obrubníků naležato do betonu. Lesní svážnice se nachází v 3. zóně CHKO Jeseníky.
Místo plnění: LS Pod Křižákem, obec Jeseník, k.ú. Seč u Jeseníku, p.č. 57/11 a 54/1 (PUPFL)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 734 125 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky