Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Ve Čtvercích

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003539
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1190
Systémové číslo: P15V00001190
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/101
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2012
Nabídku podat do: 04.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 04.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Ve Čtvercích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci svážnice Ve Čtvercích na lesní odvozní cestu 2L 3,5/20. Stávající svážnice nevyhovuje svým profilem k zabezpečení úkolů v daném lesním komplexu (vlivem špatného stavu odvodňovací sítě je svážnice z převážné části neprůjezdná). Provede se zpevnění současné svážnice s celkovým odvodněním tělesa. Odvodnění je řešeno zbudováním 9 ks příčných propustků, vyhloubením a pročištěním stávajících příkopu a vyhloubení trativodů do porostů. Rozsah zakázky je dán PD, kterou vypracoval ATELIÉR DoPI, s.r.o. České Budějovice v červenci 2012, odpovědný projektant Ing. Petr Peltan.
Místo plnění: k. ú. Lubná u Poličky, obec Lubná, okr. Svitavy, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 352 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN EGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky