Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Hodonín a LC Hrbokov - úsek A

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003542
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1192
Systémové číslo: P15V00001192
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/102
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2012
Nabídku podat do: 03.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Hodonín a LC Hrbokov - úsek A
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Investice - LC Hodonín: jedná se rekonstrukci stávající lesní cesty, výměnu propustků, doplnění ocelových svodnic, konstrukce vozovky navržená z nestmelených vrstev kameniva; LC Hrbokov (úsek A): jedná se rekonstrukci stávající lesní cesty, výměnu propustků, doplnění ocelových svodnic, konstrukce vozovky navržená z nestmelených vrstev kameniva. Rozsah zakázky je dán PD, kterou vypracovala Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. Hradec Králové v prosinci 2011, odpovědný projektant Ing. P. Kubeš.
Místo plnění: LC Hodonín - revír Bradlo, k.ú. Hodonín u Nasavrk, okres Chrudim, kraj Pardubický; LC Hrbokov (úsek A) - revír Slatiňany, k.ú. Vápenný Podol, okres Chrudim, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 580 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO .a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky