Veřejná zakázka: Opravy LC - LS Lanškroun VII./2012

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003549
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1194
Systémové číslo: P15V00001194
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/103
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.08.2012
Nabídku podat do: 05.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC - LS Lanškroun VII./2012
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se zejména o obnovu příčného a podélného odvodnění s následným srovnáním (zarovnání výtluků a kolejí) a zpevněním cest, LC Studenec, Červený Vrch, Janderova chata a Stará Lékárníková. Rozsah zakázky je dán PD, kterou vypracoval Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí v červenci 2012, odpovědný projektant Ing. Jaroslav Dostálek.
Místo plnění: LS Lanškroun, okres Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího nám. 4/I, Poděbrady, 29001

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky