Veřejná zakázka: LC Bludovická

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11949
Systémové číslo: P19V00000651
Evidenční číslo zadavatele: S911/2019/092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2019
Nabídku podat do: 03.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bludovická
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude provedena odkopávka bahna (v celém úseku průměrně tl.100mm) a úprava pláně se zhutněním v celé ploše řešeného úseku (km 0,014-0,329).
V úseku km 0,262-0,295 bude odstraněn pařez z prostoru pravostranné krajnice.
V úsecích km 0,164-0,204, km 0,262-0,295 a km 0,309-0,329 bude navíc provedena sanace podmáčeného podkladu (odkopávka tl.200mm, dosypání kamenivem fr.63/125 tl.200mm).
V úseku km 0,257-0,329 bude provedena obnova levostranného odvodňovacího příkopu v množství 0,3 m3/m. V místě stávajícího sjezdu na linku (km 0,329) bude příkop vyplněn kamenivem fr. 63/125 (v těchto místech bude fungovat jako drenáž).
Na takto připravenou zhutněnou a sanovanou pláň se provede podklad ze štěrkodrti fr. 0/63 tl.150mm (úsek km 0,014-0,329, š.3,3m). Příčný sklon koruny komunikace je navržen pultový min. 3%, dle konfigurace terénu levostranný.
V km 0,329 se provede zpevnění napojení na neřešený úsek LC (úprava pláně se zhutněním, podklad ze štěrkodrti fr.0/32 tl.50mm), délka 30m, š.3,3m.
V km 0,000-0,014 se provede úprava pláně se zhutněním (stávající skládka o rozměrech 14/3,3x14m).
Místo plnění: LS Ostrava, R04 Šenov, p.č.4385, k.ú. Šenov u Ostravy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 336 580 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídky: LČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky