Veřejná zakázka: Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11979
Systémové číslo: P19V00000681
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.05.2019
Nabídku podat do: 07.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rusava v Jankovicích km 19,455-19,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší ochranu přilehlých nemovitostí před zvýšenými průtoky v korytě toku, a to výstavbou ochranné hrázky délky 130 m, která zajistí převedení průtoku ve výši Q50 = 37 m3.s-1. Uložené sedimenty z koryt toků Rusavy a Zhrty budou v řešeném úseku odstraněny.
Z důvodu obnovení původní průtočné kapacity koryt toků budou odstraněny uložené sedimenty ze dna a břehů v množství 134,43 m3 Rusavy a 10,73 m3 ze Zhrty.V rámci stavby budou káceny dřeviny (stromy a keře) snižující průtočnou kapacitu vodního toku (výrazně zasahující do průtočného profilu). Jedná se o 32 stromů a 150 m2 keřů. Stavba je členěná na stavební objekty: SO 01 Oprava – odstranění sedimentů, oprava opevnění, SO 02 Investice – ochranná hrázka, pas, SO 03 Investice – zvýšení komunikace, SO 04 Kácení.
Místo plnění: k.ú. Jankovice u Holešova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 998 833 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků