Veřejná zakázka: Lesní cesta Malý kotel

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003585
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1198
Systémové číslo: P15V00001198
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/258
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.08.2012
Nabídku podat do: 30.08.2012 08:15
Otevírání obálek: 30.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta Malý kotel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stávající poškozenou částečně zpevněnou lesní cestu. V rámci akce dojde k doplnění a vyrovnání vozovky drceným kamenivem, doplnění svodnic a propustků, čištění příkop, úpravu skládek, doplnění svodnic a dal.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 987 909 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01, Frýdek Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky