Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 134 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Horní Vilémovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12007
Systémové číslo: P19V00000709
Evidenční číslo zadavatele: 916/2019/084
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Provádění těžebních činnosti (DNS)
Kategorie DNS: 1. Výroba dříví na OM harvestorovou technologií
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 07.06.2019 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 134 v kategorii 1 - Výroba dříví harvestorovou technologií a asanace na OM, LS Třebíč, revír Horní Vilémovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky DNS je provádění těžby, případně také manipulace a přibližování dřeva harvestorovým uzlem, zahrnující následující činnosti:
•těžbu dříví včetně druhování a manipulace harvestorem (případně odkornění),
•vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM vyvážecí soupravou, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek,
•rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
•ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
•ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách,
•asanace kůrovcového dříví metoda Mercata-jedná se o postřik srovnaného dříví na odvozním místě (max. výška 4m, šířka 4m) po celém povrchu hráně a z obou čel schváleným insekticidním přípravkem účinným proti podkornímu hmyzu (lýkožrout smrkový, kůrovci). Po ošetření postřikem bude celá hráň překryta netkanou textilií nebo fólií (dále jen textilie) až na úroveň terénu. Okraje textilie budou zatěžkány výřezy objednatele (případně kameny, těžebními zbytky apod.) tak, aby bylo zabezpečeno trvalé zakrytí hráně - nesmí dojít k uvolnění textilie větrem apod.. V případě protržení textilie při zakrývání bude vzniklý otvor přelepen páskou (případně bude textilie v místě otvoru přehrnuta a zatěžkána). Insekticidní přípravek dodá dodavatel prací - použita bude maximální koncentrace podle přípravku (přípravek musí být schválený k použití v lesích certifikovaných PEFC), textilii nebo fólii dodá objednatel Lesy ČR.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plnění veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS musí dodavatel disponovat mechanismem – harvestorovým uzlem s technickými parametry, které zadavatel stanoví pro jednotlivé veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS vždy ve výzvě k podání nabídky dle § 141 zákona. Zadavatel ve výzvě k podání nabídky stanoví požadované technické parametry harvestorového uzlu, který musí být využit pro plnění příslušné dílčí smlouvy, a to s ohledem na konkrétní plnění sjednávané v příslušné dílčí smlouvě.

Bude-li to nezbytné s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. se bude jednat o lesní porosty s přirozenou obnovou), může zadavatel požadovat směrové předkácení jednomužnou motorovou pilou. Předpokládaný rozsah těchto činností bude vždy specifikován ve výzvě k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 720 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků