Veřejná zakázka: BP Hruškovice v k.ú. Kelčany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12008
Systémové číslo: P19V00000710
Evidenční číslo zadavatele: 952/2019/013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.05.2019
Nabídku podat do: 06.06.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Hruškovice v k.ú. Kelčany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektové dokumentace pro oznámení údržbových prací na břehovém porostu. V rámci akce by měly být provedeny údržbové zdravotní práce - kácení dřevin, pomístní odstranění náletových
dřevin z průtočného profilu koryta VT, odstranění spadených stromů.

Místo plnění: k.ú. Kelčany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 50 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků