Veřejná zakázka: VN Jaroměř - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12017
Systémové číslo: P19V00000719
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Jaroměř - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby- obnova VN, která se bude skládat z následujících stavebních objektů:
SO 01 – Spodní výpust – Odstranění stávajícího požeráku a potrubí. Vybudování nového kapacitního výpustného zařízení včetně odpadního potrubí s obetonávkou (litý beton do bednění), výpustním čelem a úpravou koryta pod tímto čelem.
SO 02 – Hráz – obnova hráze z vhodných zemin a ve vhodných sklonech svahů dle ČSN 752410 včetně opevnění návodního svahu hráze dle výsledků IGP
SO 03 – Bezpečnostní přeliv – vybudování nového kapacitního bezpečnostního přelivu s návrhovou kapacitou na Q100 dle údajů ČHMÚ.
SO 04 – Zátopa – odtěžení náletových dřevin a sedimentu dle geodetického zaměření včetně uložení (bude upřesněno během projekčních prací). Zátopa bude upravena k co největšímu zadržení vody s dostatečným litorálním pásem vzhledem k rozloze vodní nádrže.
Podrobná specifikace prací je uvedena v zadávacím listu projekčních prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.


Místo plnění: k.ú. Jaroměř u Malont

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 468 600 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky