Veřejná zakázka: Výstavba a oprava lesních studánek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003610
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1204
Systémové číslo: P15V00001204
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/085
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2012
Nabídku podat do: 27.08.2012 09:00
Otevírání obálek: 27.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava lesních studánek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava studánek, Tesařova studánka, k.ú. Broumy, studánka U tyterského potoka -( též U Gypsárny). Vybudování nových studánek - Štíhlice, k.ú . Křivoklát, Městecká - k.ú. Městečko u Křiviklátu, Skotačka - k.ú. Broumy, Líšenská - k.ú. Broumy.
Prameny v místě uvažovaných studánek jsou v současné době ve stavu, který neumožňuje žádné využití a způsobuje narušení pevnosti stávajících LC, jejichž okolí se podmačuje a dochází k tvorbě hlubokých kolejí. Materiál na výstavbu studánek - lomový kámen, nebo kámen, který se nachází v místě, nebo přilehlých lokalitách. Přístupnost ke staveništím je dobrá, vyjma studánky Štíhlice. stavba studánek se skládá z přípravných a zemních prací, zednických a tesařských prací. Viz ZD.Doplňující informace ke zveřejnění:
Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu podání pouze jedné nabídky výrazně převyšující předpokládanou hodnotu zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků