Veřejná zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY LESNÍ CESTY OD Pěti dubů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003627
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1208
Systémové číslo: P15V00001208
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2012
Nabídku podat do: 03.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: STAVEBNÍ ÚPRAVY LESNÍ CESTY OD Pěti dubů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy LC, v jejíž prvé části(0,00 - 0,7) parametry odvozní cesty 2. třídy(kategorie 2 L 3,5/20) a ve druhé části parametry cesty 3. třídy(kategorie 3 L 3,0/15).
Vozovka bude rozšířena a bude provedeno zesílení, nebo výměna stávající konstrukce.
Dále bude doplněno odvodnění a lokálně sanace podloží. Specifikace a staničení plyne z ZD.
V současné době přes cestu přetékají dešťové vody a vody z pramenů, což způsobuje podmáčení stávající konstrukce a její degradaci. Cesta bude ochráněna jednostrannými otevřenými příkopy a voda bude nasměrována k novým propustům, které vodu převedou pod cestou. Na opačné straně cesty bude provedeno plynulé vyústění rozlivem do lesního porostu v bezpečné vzdálenosti od hrany LC. Podél cesty bude v km 0,6 vybudována skládka sortimentů dříví, jejíž parametry rovněž určuje ZD. Na stavební úpravy LC je udělen souhlas s provedením ohlášené stavby. Jedná se o investiční akci z vlastních zdrojů zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 860 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky