Veřejná zakázka: LC Vortová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003632
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1210
Systémové číslo: P15V00001210
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/107
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 237721
Počátek běhu lhůt: 25.08.2012
Nabídku podat do: 27.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 27.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vortová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se rekonstrukci stávající lesní cesty, výměnu propustků, doplnění ocelových svodnic, konstrukce vozovky je navržená z nestmelených vrstev kameniva. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. P. Kubeš - Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. Hradec Králové, v prosinci 2011.
Místo plnění: Revír Hlinsko, k.ú. Studnice u Hlinska, okres Chrudim, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky