Veřejná zakázka: VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12138
Systémové číslo: P19V00000840
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2019
Nabídku podat do: 22.05.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Uhlišťský (rybník) - PD,AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby - celková obnova VN, která se bude skládat z následujících stavebních objektů:
SO 01 – Výpustné zařízení – vybudování nové výpusti VN včetně dřevěné historické ovládací budky nad požerákem, výpustné potrubí s obetonávkou a výpustním čelem, včetně případné úpravy koryta pod výpustí (vývar, opevnění).
SO 02 – Hráz – projekt navrhne optimální způsob opravy hráze z vhodných zemin a ve vhodných sklonech svahů v souladu s ČSN 752410, včetně opevní návodního svahu hráze a opravy komunikace vedoucí po koruně hráze VN na základě výsledku IGP.
SO 03 – Bezpečnostní přeliv – předmětem návrhu bude rekonstrukce stávajícího bezpečnostího přelivu, včetně přemostění bezpečnostního přelivu s dostatečnou únosností a úpravou koryta před i za bezpečnostním přelivem. Technické řešení by mělo být zvoleno s ohledem na zachování historické hodnoty a autentičnosti stavby.
SO 04 – Zátopa – dle výsledku geodetického zaměření bude rozhodnuto o těžení sedimentu, jeho uložení (bude upřesněno během projekčních prací). Zátopa bude upravena k co největšímu zadržení vody s dostatečným litorálním pásem vzhledem k rozloze vodní nádrže.
Podrobná specifikace prací je uvedena v zadávacím listu projekčních prací, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Místo plnění: k.ú. Dolní Příbraní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 369 863 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky