Veřejná zakázka: Oprava lesních cest na LS Frenštát p. R. tryskovou technologií

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003651
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1214
Systémové číslo: P15V00001214
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/266
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.09.2012
Nabídku podat do: 01.10.2012 08:30
Otevírání obálek: 01.10.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest na LS Frenštát p. R. tryskovou technologií
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení vyspravení výtluků na lesích asfaltových cestách 1 L dle požadavků pracovníka HIM LS Frenštát p.R.. Tyto výtluky budou spravovány tryskovou technologií -3 fáze pracovního postupu (jinou technologii vylučujeme!).
I. Fáze: proudem vzduchu je opravované místo a jeho okolí zbaveno všech volných nečistot, prachu a vody
II. Fáze: do proudu vzduchu je dávkována emulse, která penetruje do trhlin v poškození a okolí a celý tento prostor zaizoluje
III. Fáze: do proudu vzduchu a emulze je přidáváno kamenivo a prostor opravy se vyplní. K vyplňování dochází od dna až k povrchu což zaručuje stejnoměrné zhutnění v celém průřezu. Po dorovnání se položí jen slabá vrstva suchého kameniva, která musí být uválcována vibračním válcem, aby se zabránilo vytrhávání ještě nedokonale vyštěpeného asfaltu koly od automobilů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek Místek, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, 3.NP podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky