Veřejná zakázka: Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12153
Systémové číslo: P19V00000855
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.06.2019
Nabídku podat do: 03.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vápenický potok ř.km 0,200 - 1,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektovou dokumentaci pro stavbu vypracovala projektová kancelář- HG Partner s.r.o., odpovědný projektant ing. Jaroslav Vrzák
Stavba je členěna na dva stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce přehrážky v ř.km 0,647
Jedná se stavbu železobetonové monolitické přehrážky lichoběžníkového tvaru s kamenným obkladem z hrubých kopáků. Přehrážka bude vybavena dvěma regulačními otvory, které budou zahrazeny dřevěnými dlužemi. Stavba přehrážky bude probíhat na stávající železobetonový základ. Výška přehrážky je 3 m, šířka včetně zavazovacích křídel 23,4 m, tloušťka zdiva v přelivné sekci 1,2 m. Na stavbu je nutné zřídit provizorní přístup přes koryto vodního toku.
SO 03 – Těžba sedimentů v ř.km 0,193 – 0,283
V rámci stavebního objektu dojde k pročištění upraveného koryta od naplaveného sedimentu v celkové objemu cca 298 m3. Sediment je na základě rozborů možné uložit na povrch terénu, např. na zařízené provozované dle §14 odst.2. Vzhledem k charakteru koryta je nutné použití kráčivého bagru.

V rámci akce se nepředpokládá žádné kácení dřevin. Dřeviny uvedené v PD byla investorem odstraněny v průběhu března tohoto roku.
K akci byly vydány následující dokumenty:
MÚ Příbram OŽP Souhlas k udržovacím pracím na Vápenickém potoce k obnově vodního díla,č.j. MeUPB 40344/2019 ze dne 16.4.2019
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Velká nad Vltavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 030 893 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky