Veřejná zakázka: Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12188
Systémové číslo: P19V00000890
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.05.2019
Nabídku podat do: 31.05.2019 09:30
Otevírání obálek: 31.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektové dokumentace navrhovaných opatření je zajištění dostatečné kapacity a stability toku v zastavěném území obce Čelina (předpoklad kapacity cca Q20 nebo min. ve stávajících parametrech). Opravou spodního stupně v rámci úpravy bude zajištěna stabilita celé stavby přes obec, která by v případě havárie stupně mohla být ohrožena zpětnou erozí.

Návrh - popis opatření (včetně základních technických parametrů):
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce úpravy toku v rozsahu cca ř.km 3,500 až 3,900.

Stavba bude rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce kamenného stupně v ř. km 3, 530
SO 02 – Oprava koryta v úseku 3,530 až 3,660
SO 03 – Rekonstrukce stavby „Potok Čelina, úsek 1/2 v rozsahu ř. km 3,674 až 3,897
Podklady poskytnuté objednatelem:
PD Čelinský potok v ř.km 3,650 – 3,950 – dokumentace pro ohlášení a provádění stavby, údržba toku a břehového porostu.

Místo plnění: Čelina

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 588 282 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky