Veřejná zakázka: Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12206
Systémové číslo: P19V00000908
Evidenční číslo zadavatele: S915/2019/024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-037360
Datum zahájení: 25.06.2019
Nabídku podat do: 17.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace mokřadu U Okrajkové II - realizace stavebních prácí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Náplní stavby je obnova stávající vodní tůně mokřadního charakteru nacházející se v EVL Hodonínská doubrava v blízkosti přírodní rezervace
Stupava. Mokřad je napájen vodou z rybničního náhonu, který vytváří rozliv do přilehlého prostoru.
Práce mohou být prováděny pouze v období podzimních a zimních měsíců (zahájení prací –odvodnění náhonu – září, realizace záměru – říjen až únor). Veškeré práce musí být ukončeny do konce února.
Stavba je členěna na 2 stavební objekty:
Objekt SO 01 - obnova mokřadu – odstranění sedimentu:
Řešený mokřad o celkové rozloze cca 1,5 ha bude odbahněn a oddělen zemní hrází, ve které budou umístěna průsaková žebra. Současně bude upraveno rozsáhlé litorální pásmo tůně po obvodu tůně.
Projekt předpokládá vytěžení sedimentů v množství cca 11 600 m3. Parametry boční hráze: délka 249 m, šířka v koruně 3,0 m. Sklon břehů a hráze bude 1:3. Sediment bude těžen pouze ve střední a jižní části mokřadu a severní část bude zachována bez stavebních úprav. Těžení bude provedeno podle příčných profilů.
Objekt SO 02 - boční hráz:
Při obnovení rozplavené hráze na původní výšku bude nejprve nutno rozebrat původní torzo hráze až na únosnou část.
Následně bude dle jednotlivých příčných profilů a situace stavby provedeno nasypání hráze do požadovaného tvaru. Hráz bude homogenní. Materiál na hráz bude těžen ze zemníku z pozemku 6431/2 v k.ú. Mutěnice ve vlastnictví Rybářství Hodonín, s.r.o. Svahy hráze budou opevněny kamenným pohozem do výšky 20 cm nad kótu průměrné hladiny. Kamenný pohoz bude proveden z kameniva průměru 0,2 - 0,4 m, tloušťky vrstvy 0,4 m. Pod touto vrstvou bude filtrační podsyp z kameniva frakce 32 - 63, v tloušťce 0,1m. Opevnění bude opřeno do záhozové patky z lomového kamene o hmotnosti 80 - 200 kg. Koruna hráze bude šířky 3,0 m a bude pouze pochozí. Koruna hráze a svahy nad opevněním budou osety travní směsí.
V hrázi náhonu bude vytvořeno průsakové žebro z lomového kamene do 200 kg průřezu 1,0 m * 2,0 m s šířkou 10,2 m.
Výkopek z hráze (objemu 1 714 m3) a vytěžený sediment (objemu cca 11 600 m3) budou předány oprávněné společnosti k nakládání s odpady, která provede jejich zpracování do podoby výrobku vhodného pro terénní úpravy, technické rekultivace, výsadbu dřevin a ostatní zeleně. Tento
výrobek bude následně uložen na plochu pozemku parc. č. 9456, k.ú. Hodonín, ve vlastnictví ČEZ a.s.
Místo plnění: k.ú. Hodonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 990 198 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hodonín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky