Veřejná zakázka: Vápenický potok km 0,000-0,650

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003773
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1223
Systémové číslo: P15V00001223
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/172
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2012
Nabídku podat do: 05.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vápenický potok km 0,000-0,650
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V první části projektové dokumentace se jedná o údržbové práce, které budou prováděny na trase stávajícího opevněného koryta toku v km 0,000-0,620 v jednom souvislém úseku o délce 620 km. Cílem těchto prací je obnova kapacity koryta toku odstraněním náletových dřevin z průtočného profilu koryta toku, odtěžením nánosů porostlých vegetací (čištění koryt vodotečí) a sedimentů z retenčního prostoru přehrážky v km 0,444, které budou následně odvezeny na skládku. Tím bude obnažena stávající úprava, která bude dočištěna od zbytků sedimentů a vegetace. Obnažená úprava toku bude opravena, tzn. dojde k opravě dlažby a opěrné zdi z LK na CM, k opravě stupňů z LK a obnově stabilizačního pasu na soutoku s řekou Jihlavou.
Druhá část projektové dokumentace zahrnuje investici spočívající v provedení záhozu z lomového kamene v retenčním prostoru přehrážky.
Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „Vápenický potok km 0,000-0,650“, zpracovanou TERRA – pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53 787 07 Šumperk a dle podmínek stanovených souhlasem s provedením ohlášené stavby a smlouvou o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 520 323 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky