Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 90 - Odvoz dříví na ES - LS Nové Město na Moravě - horní revíry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12265
Systémové číslo: P19V00000964
Evidenční číslo zadavatele: 918/2019/161
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Přeprava dříví (DNS)
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 12.07.2019 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 90 - Odvoz dříví na ES - LS Nové Město na Moravě - horní revíry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v přepravě dřevní hmoty (dále také jen „dříví“). Konkrétně se bude jednat o tyto činnosti:

odvoz dříví z lokality OM do lokality ES2
nakládání dříví postupně z více než tří skládek,
ostatní práce s hydraulickým jeřábem mimo vagónování
provedení povýrobních úprav pracovišť (zejm. úklid skládek, cest, vodotečí).

1 Odvozní místo určené zadavatelem v konkrétní výzvě k plnění, učiněné na základě uzavřené Dohody (dále jen „OM“).
2 Expediční sklad určený zadavatelem v konkrétní výzvě k plnění, učiněné na základě uzavřené Dohody (dále jen „ES“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 760 850 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky