Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 80 - Odvoz dříví Hodonín - dolní revíry - LS Nové Město na Moravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12269
Systémové číslo: P19V00000968
Evidenční číslo zadavatele: 918/2019/150
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Přeprava dříví (DNS)
Datum zahájení: 01.07.2019
Nabídku podat do: 12.07.2019 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 80 - Odvoz dříví Hodonín - dolní revíry - LS Nové Město na Moravě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v přepravě dřevní hmoty (dále také jen „dříví“). Konkrétně se bude jednat o tyto činnosti:

osovou dopravu (z lokality OM1 k odběrateli zadavatele),
odvoz dříví z lokality OM do lokality ES2,
odvoz dříví z lokality OM, včetně vagónování,
vagónování (bez dopravy do místa vagónování),
kurtování dříví (vázání vagónů),
nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky bez předchozího svozu,
nakládání dříví na vozidla bez hydraulické ruky včetně předchozího svozu,
nakládání dříví do kontejnerů na lokalitě ES,
nakládání dříví do kontejnerů na lokalitě OM,
přepravu dříví k zahraničnímu odběrateli,
nakládání dříví postupně z více než tří skládek,
provedení povýrobních úprav pracovišť (zejm. úklid skládek, cest, vodotečí).

1 Odvozní místo určené zadavatelem v konkrétní výzvě k plnění, učiněné na základě uzavřené Dohody (dále jen „OM“).
2 Expediční sklad určený zadavatelem v konkrétní výzvě k plnění, učiněné na základě uzavřené Dohody (dále jen „ES“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 859 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky