Veřejná zakázka: VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12278
Systémové číslo: P19V00000977
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2019
Nabídku podat do: 29.05.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Hořejší Strouha, VN Prostřední Strouha, VN Dolní Strouha - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace stavby, autorský dozor po dobu provádění prací.
Zpracování projektové dokumentace pro sloučené stavební povolení a územní řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby. Rovněž zajištění pravomocného (sloučeného) stavebního povolení a územního řízení včetně povolení s nakládání s vodami. Zajištění inženýrské činnosti. Součástí prací budou také potřebné průzkumy a zajištění potřebných podkladů potřebných pro zpracování projektové dokumentace.
Předmětem projektu bude vypracování návrhu obnovy tří MVN nacházejících se na Slavošovickém potoce dle specifikací uvedených v zadávacím listu.
V rámci realizace dojde k obnově tří MVN, které se v současné době nacházejí v havarijním stavu. Vzhledem k velké míře usazeného sedimentu jsou u uvedených vodních děl z těles hrází v terénu patrné pouze koruny hrází, které jsou navíc protržené a velkou měrou prorostlé kořeny, a proto neplní svoji funkci. Nádrže postrádají jakékoli funkční objekty. Z těchto důvodů je nutná celková obnova včetně návrhů funkčních objektů.

Rekonstrukce se týká těchto nádrží:

VN Hořejší Strouha (plocha cca 0,4 ha)
VN Prostřední Strouha (plocha cca 0,3 - 0,4 ha)
VN Dolejší Strouha (plocha cca 0,55 ha)
Výše uvedené údaje jsou orientační a bude třeba je dále upřesnit geodetickým zaměřením.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Místo plnění: k.ú.Slavošovice u Lišova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 740 302 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky