Veřejná zakázka: Čečínský potok RVS - nádrže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12293
Systémové číslo: P19V00000992
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/030
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.07.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Čečínský potok RVS - nádrže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci stavby dojde k odbahnění obou nádrží, hráz horního rybníka bude sanována, aby nedocházelo k průsakům (těsnící ostruha). Dále bude vyčištěno odtokové koryto od horního a dolního rybníka.
Horní rybník
Hrází a dnem rybníka dochází k významným průsakům a tím je ohrožena stabilita hráze. Návodní svah je v současné době opevněn pouze vpravo od požeráku k rostlému terénu (po směru toku). Nátěr lávky k požeráku je již opotřebený a zástrč (petlice) dvířek k lávce uvolněná a zkorodovaná. Bude zapotřebí doplnit lomový kámen do stávajícího záhozu a rozšířit stabilizaci návodního svahu směrem od lávky k sezení HT (levá strana návodního svahu po směru toku) k zamezení možné eroze a tvorby nátrží a kaveren. Dále bude zapotřebí obnovit nátěr lávky a dvířek a výměna zástrče (petlice) – zajištění bezpečnosti vstupu na lávku požeráku.
Dolní rybník
Návodní svah je v současné době opevněn pouze v místě čelní hráze. Nátěr lávky k požeráku je již opotřebený a zástrč (petlice) dvířek k lávce uvolněná a zkorodovaná. Bude zapotřebí doplnit lomový kámen do stávajícího záhozu a rozšířit stabilizaci i z bočních stran rybníka k zamezení možné eroze. Dále bude zapotřebí obnovit nátěr lávky a dvířek a výměna zástrče (petlice) – zajištění bezpečnosti vstupu na lávku požeráku.
Tůň
Stávající neprůtočná tůň bude vyčištěna. Kolem břehové části zátopy tůně bude vytvořeno litorální pásmo s hloubkou max. 0,5 m. Výkopek bude uložen do zemníku
Pročištění odtoku od dolního i horního rybníka
Odtok od rybníka je zarostlý travním drnem. Bude nutné pročištění z důvodu obnovy průtočnosti koryta odtoku.

Místo plnění: k.ú.Babina, Kočín u Kralovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 052 825 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky