Veřejná zakázka: Oprava lesních cest revír Olšovec II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003829
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1234
Systémové číslo: P15V00001234
Evidenční číslo zadavatele: S911/2012/277
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.09.2012
Nabídku podat do: 18.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 18.09.2012 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesních cest revír Olšovec II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SV 220A:Provede se kácení stromů vč. odstranění pařezů a odstranění křovin s ponecháním kořenů. Poté budou provedeny odkopávky hor.4 a v hor.5, které budou přesunuty do 50mb a uloženy s rozprostřením. Svážnice bude plošně upravena od nerovností.
SV Hanzlovecká točna: Provede se odstranění křovin s ponecháním kořenů včetně rozdrcení
křovin. Vyčistí se příkop v objemu 0,15m3/mb. Odstraní se nánosy na krajnicích tl. do 10cm.
Provede se podklad z kamene drceného 32-63 s výplňovým kamenem. Poté se celá komunikace srovná a upraví včetně důkladného zhutnění. Provede se podklad komunikace z kamene frakce 0-32 s důkladným zhutněním. Osadí se svodnice reverdo a provede se posyp krytu kamenivem drceným frakce 4-8.
SV Spálená: Provede se vyčistí se příkop v objemu 0,15 , 0,30 a 0,50m3/mb. Odstraní se nánosy na krajnicích do tl.10cm. Zhotoví se nové propustky a opraví stávající. Provede se doplnění vyjetých kolejí podkladem z kamene drceného 32-63 s výplňovým kamenem. Poté se celá komunikace srovná a upraví včetně důkladného zhutnění.
LC Kobylice: Na komunikaci bude v úseku SO 01 vybourán stávající propust a nahrazen
horskou vpustí dl. 9m, která bude usazena do betonu. Dále bude v tomto úseku vykopán příkop a odstraněny křoviny. V úseku SO 02 a SO 03 se svážnice odvodnění horskou vpustí, která bude usazena do betonu. V úseku SO 04 bude vyspravena komunikace drceným kamenivem. V km0,186 – 0,250 bude sklad vykufrován a vysypán drceným kamenivem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 487 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 14000 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky