Veřejná zakázka: Semetínka km 1,710-1,900

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12357
Systémové číslo: P19V00001056
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.07.2019
Nabídku podat do: 29.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Semetínka km 1,710-1,900
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o obnovu stávající úpravy koryta toku, která je v havarijním stavu. Předmětem stavby je zajištění stability podélného a příčného opevnění koryta, čímž dojde k zabezpečení okolních nemovitostí včetně ochrany osob. Dojde ke stabilizace levého břehu, jehož opevnění je v havarijním stavu, v některých úsecích úplně chybí a dochází tak ke vzniku břehových
natrží. V některých úsecích se nachází dlažba, která bude zachována, očištěna, přespárována a v některých místech doplněna. Dnové prahy jsou poškozeny a neplní již svou funkci. Stabilita dna bude zajištěna obnovením dnových kamenných prahů.
Místo plnění: k. ú. Vsetín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 663 323 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky