Veřejná zakázka: Sdružená zakázka – Oprava LC Josefská a LC Mendryka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003851
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1237
Systémové číslo: P15V00001237
Evidenční číslo zadavatele: S919/2012/113
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2012
Nabídku podat do: 11.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 11.09.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka – Oprava LC Josefská a LC Mendryka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC Josefská: celková oprava části LC v dl. 2,510 km kat 1L – 4,5/30. Návrh řešení spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, čištění příkopů, vyspravení výtluků, zhotovení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Dále v prořezávkách náletů, zpevnění hosp. sjezdů a opravách, popř. doplnění propustků.
Oprava LC Mendryka: celková oprava části LC v dl. 3,750 km kat 1L – 4,5/30. Návrh řešení spočívá v odstranění nánosů na krajnicích, čištění příkopů, vyspravení výtluků štěrkodrtí, zesílení konstrukce vrstvou hrubého drceného kameniva se zakalením lomovými výsivkami. Dále v prořezávkách náletů a doplnění svodnic, opravách a doplnění propustků, znovuosazení a doplnění ocelových svodnic.
Rozsah zakázky je dán PD, kterou vypracoval ATELIÉR DoPI, s.r.o. České Budějovice v srpnu 2012, odpovědný projektant Ing. Petr Peltan.
Místo plnění: k.ú. Boršov u Mor. Třebové, Janov u Litomyšle okres Svitavy, kraj Pardubický

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky