Veřejná zakázka: PD VN Bezedník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12375
Systémové číslo: P19V00001074
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD VN Bezedník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování projektové dokumentace (pasportu historické stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (společné povolení)) "VN Bezedník" na vodním toku PP Bělovodského potoka č.3, IDVT 10202914, k.ú. Lukov u Zlína.
Cílem plánovaného opatření je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže, která není v současné době ve zcela bezpečném provozuschopném stavu z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu. Součástí plánovaných opatření bude pasportizace, zápis stavby do majetku, zpracování projektové dokumentace, vyřízení všech zákonných náležitostí a následně rekonstrukce vodního díla. Součástí rekonstrukce budou všechny nutné části malé vodní nádrže, úpravy zemní hráze a úpravy terénu v prostoru nádrže, rekonstrukce požeráku, spodní výpusti včetně vyústění do toku a rekonstrukce bezpečnostního přelivu nádrže včetně opevnění výtokového koryta. Dále budou provedeny úpravy místa odběru vody pro napouštění nádrže a náhonu tak, aby byl zajištěn minimální zůstatkový průtok vody ve vodním toku.
Místo plnění: k. ú. Lukov u Zlína

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky