Veřejná zakázka: Chata v bažantnici Obora

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003855
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1239
Systémové číslo: P15V00001239
Evidenční číslo zadavatele: S6/2012/043
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.08.2012
Nabídku podat do: 12.09.2012 13:00
Otevírání obálek: 12.09.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chata v bažantnici Obora
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt se nachází v NPÚ a svým pojetím respektuje základní principy řešení tradičních staveb na takovémto území.
Projektován je jako jednopodlažní s nevyužitelným prostorem v podkroví. Půdorys stavby je obdélníkového tvaru o rozměrech 5 x 6 m a do terénu je usazen tak, aby byly minimalizovány terénní úpravy.
Objekt je řešen jako dřevostavba (roubenka) s použitím typických roubených prvků, s barevností fasády ve středních odstínech hnědé. Střecha je navržena rovnoramenná sedlová, ve sklonu 35°, s pálenou střešní krytinou (bobrovkou). Součástí stavby je i omítnutý zděný komín.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 557 723 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Želetinka 12, 256 01 Benešov, podatelna LZ Konopiště

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky