Veřejná zakázka: Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12422
Systémové číslo: P19V00001121
Evidenční číslo zadavatele: S952/2019/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-036257
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 07.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu vzdouvacího objektu a revitalizační opatření v EVL Soutok - Podluží.
Na řece Dyji bude v určeném profilu navržen manipulovatelný vzdouvací objekt (např. klapkový jez). Manipulací na tomto objektu bude po určitou dobu navýšena hladina na kótu zajišťující limitovaný průtok nátokovými objekty Pohansko, Podkova, Brána. Voda je soustavou zavodňovacích kanálů, které budou ve vybraných úsecích obnoveny, rozváděna po celé oblasti EVL Soutok – Podluží. Součástí projektu jsou dále revitalizační opatření na cca 16 lokalitách spočívající v napojení slepých říčních ramen a tůní na vodní kanály stávajícího vodního systému, zbudování manipulačních stavítek, propustí, obnově a zvětšení mokřadů i obnově zaniklých historických kanálů.
Vymezení území, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem projektové dokumentace: soutok Dyje a Moravy po Břeclav, Lanžhot, Mikulčice.

Místo plnění: k.ú. Břeclav, Lanžhot, Mikulčice, Poštorná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Břeclav

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky