Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12424
Systémové číslo: P19V00001123
Evidenční číslo zadavatele: S919/2019/077
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-034713
Datum zahájení: 19.07.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Olšanský důl - LS Lanškroun
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající LC kategorie 2L s konstrukcí ze štětu a ŠD délky 2.139 km. Dojde k sanaci aktivní zóny hrubým drceným kamenivem, položení nové podkladní vrstvy z HDK 63/125, obrusné vrstvy ze ŠD frakce 0/32 a posypu drobného drceného kameniva (8/16). Součástí investiční akce je i doplnění lichoběžníkových příkopů s šířkou dna 0,4 m. V rámci odvodnění budou opraveny a doplněny trubní propustky o celkovém počtu 11 ks. Propustky budou doplněny o čela z lomového kamene. Do obrusné vrstvy budou osazeny ocelové svodnice. Součástí akce je napojení na okolní lesní dopravní síť v podobě sjezdů do porostu, ty budou vybaveny zemními svodnicemi pro zamezení stékání vody na předmětnou LC. Dále budou na vhodných místech realizovány výhybny a skládky dřevní hmoty.
Místo plnění: 642703 - Nepomuky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 656 659 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Orlicí

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky