Veřejná zakázka: Sdružená zakázka - biodiverzita - podpora tetřívka - LS Jablonec n.N.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003907
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1246
Systémové číslo: P15V00001246
Evidenční číslo zadavatele: S936/2012/188
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2012
Nabídku podat do: 11.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 11.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sdružená zakázka - biodiverzita - podpora tetřívka - LS Jablonec n.N.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Podpora chráněného druhu.
Tvorba a prava śekundárních biotopů tetřívka obecného.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 281 950 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky