Veřejná zakázka: Výzva k podání nabídek č. 126 - LS Hořice převoz dříví z OM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12488
Systémové číslo: P19V00001187
Evidenční číslo zadavatele: 936/2019/055
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Přeprava dříví (DNS)
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výzva k podání nabídek č. 126 - LS Hořice převoz dříví z OM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v přepravě dřevní hmoty (dále také jen „dříví“). Konkrétně se bude jednat o tyto činnosti:
• osovou dopravu (z lokality OM1 k odběrateli zadavatele), až do vzdálenosti uvedené v ceníku, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen "Ceník"),
• odvoz dříví z lokality OM do lokality ES2,
• přepravu mezi odvozními místy
• provedení povýrobních úprav pracovišť (zejm. úklid skládek, cest, vodotečí).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 156 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.lesycr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky