Veřejná zakázka: Lhotský potok Lhoty u Trutnova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 12513
Systémové číslo: P19V00001212
Evidenční číslo zadavatele: S953/2019/079
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.07.2019
Nabídku podat do: 12.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lhotský potok Lhoty u Trutnova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba spočívá v odstranění nánosů ze dna koryta. Nánosy jsou usazeny v skoro celé trase koryta velmi nesouvisle. Střídají se úseky bez nánosů s úseky kde nános je. Na některých místech se na nánosu již uchytil travní pokryv a vzniká drn. K čištění bude možno využít mini pásové rýpadlo s celkovou šířkou do 100 cm , hloubkovým dosahem cca 240 cm , které bude
moct pojíždět korytem. Do koryta toku bude muset být usazeno pomocí jeřábu ( hmotnost mini rýpadla je cca 2 t.). Rýpadlo může pojíždět korytem a to od mostku k mostku. Odstraněním dřevin z průtočného profilu , myslí se jen z plochy , kde je břeh opevněn dlažbou. Kmeny stromů budou rozděleny na metrové kusy a odkoupí je zhotovitel stavby. Větve a keře budou
štěpkovány. Štěpka bude odvezena na určenou depónii.
Místo plnění: intravilán místní části Lhota u Trutnova (Město Trutnov)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 001 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků