Veřejná zakázka: Výstavba a oprava lesních studánek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004075
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1261
Systémové číslo: P15V00001261
Evidenční číslo zadavatele: S921/2012/133
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.08.2012
Nabídku podat do: 07.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 07.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba a oprava lesních studánek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava studánek - Tesařova studánka, k.ú. Broumy, studánka U Tyterského potoka (též U Gypsárny). Výstavba nových studánek - studánka Štíhlice, k.ú. Křivoklát, Městecká, k.ú. Městečko u Křivoklátu, Skotačka, k.ú. Broumy a Líšenská, k.ú. Broumy. Prameny v místě uvažovaných studánek jsou v současné době ve stavu, který neumožňuje žádné využití a způsobuje narušení pevnosti stávajících LC, jejichž okolí se podmačuje a dochází k tvorbě hlubokých kolejí. Materiál na výstavbu studánek - lomový kámen, nebo kámen, který se nachází v místě, nebo přilehlých lokalitách. Přístupnost ke staveništím je dobrá, vyjma studánky Štíhlice, stavba studánek se skádá z přípravných a zemních prací, zednických a tesařských prací. Viz ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs n. L. - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky