Veřejná zakázka: Za Vrchem ř.km. 0,350-0,850, Sembratecký potok ř.km 0,150-0,300, Petroupimský potok ř.km 1,500-2,250

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004086
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1262
Systémové číslo: P15V00001262
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/195
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.09.2012
Nabídku podat do: 17.09.2012 09:30
Otevírání obálek: 17.09.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Za Vrchem ř.km. 0,350-0,850, Sembratecký potok ř.km 0,150-0,300, Petroupimský potok ř.km 1,500-2,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
vyčištění retenčních prostorů přehrážek vybudovaných na uvedených tocích

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 501 072 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky