Veřejná zakázka: Černý potok v Kašavě km 0,000 - 1,300 III.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12669
Systémové číslo: P19V00001367
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Černý potok v Kašavě km 0,000 - 1,300 III.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je realizace takových opatření, která zajistí bezpečné převedení zvýšených průtoků korytem toku v namáhaných místech (kde je tento návrh možný, vzhledem k současným poměrům) a k ochraně stávajících staveb, komunikací a vedení. Navrhovaná stavba tak řeší odtokové poměry v době běžných průtoků i za povodní, a to na základě provedených hydrotechnických výpočtů, rekognoskace terénu, geodetického zaměření.
SO 01 – Oprava
V celé délce řešeného území tj. 1300 m (říční km 0,000 – 1,300) bude provedeno odstranění sedimentů z koryta toku.
Stávající dřevěné prahy v úseku 1,100-1,300 v počtu 5ks podtékají. Bude vyměněna kulatina prahů a doplněno opevnění ve dně a březích.
Stávající stupeň ze zdiva z LK v km 1,199 má poškozenou přelivnou hranu, vývar stupně je zanesen sedimenty. V šikmé části křídla přelivné hrany je poškozeno zdivo a zdivo ve vodorovné části přelivu protéká. Oprava bude spočívat v odstranění a vyzdění celé střední části přelivné hrany stupně. Dlažba boků vývaru a závěrný práh stupně jsou v zachovalém stavu. Dlažba bude očištěna a přespárována. Zdivo předprahu bude na viditelných částech očištěno a přespárováno. Pod předprahem bude doplněno opevnění dna a břehů. Oprava objektu zahrnuje také odstranění sedimentů z vývaru.
V úseku podél komunikace km 1,065-1,185 bude doplněno opevnění z rovnaniny z lomového kamene na pravém břehu. U stávajícího příčného objektu výšky 0,4 m v km 0,458 bude doplněna skluzová plocha pod přelivem záhozovým kamenem.
Stávající opevnění kynety dlažbou bude po odstranění sedimentů vyčištěno a částečně přespárováno. Stávající opěrná zeď bude také vyčištěna a částečně přespárována.
SO 02 – Kácení stromů a mýcení křovin
Kácení celkem 47 kusů stromů, mýcení křovin v ploše 32 m2 v místě stavby a přístupů.
Upozornění:
- v lokalitě se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha – rak říční (Astacus astacus).
Místo plnění: k.ú.Kašava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 147 123 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky