Veřejná zakázka: Oprava LC K Zádubu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004107
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1267
Systémové číslo: P15V00001267
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/142
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.09.2012
Nabídku podat do: 12.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 12.09.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC K Zádubu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu části lesní cesty, kde bude provedeno: odkopávky s odvozem zeminy, úprava pláně se zhutněním, návoz štěrku se zakalením a zhutněním, čištění příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 997 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tachov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro, Na Vinici 1453, 349 01 Stříbro, podatelna.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky