Veřejná zakázka: HB Kovalovický potok v km 5,000-5,250

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004110
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1268
Systémové číslo: P15V00001268
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.09.2012
Nabídku podat do: 17.09.2012 08:00
Otevírání obálek: 17.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Kovalovický potok v km 5,000-5,250
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem navrhovaných úprav je opevnění a stabilizace koryta Kovalovického potoka v km 5,000 - 5,250.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 670 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků