Veřejná zakázka: Velkochov bažantů Zájezek (s.p.č. 214, k.ú. Chlístov u Benešova) - Výměna střešní krytiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12691
Systémové číslo: P19V00001389
Evidenční číslo zadavatele: S6/2019/116
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.08.2019
Nabídku podat do: 03.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velkochov bažantů Zájezek (s.p.č. 214, k.ú. Chlístov u Benešova) - Výměna střešní krytiny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plánovaná oprava střešní krytiny zahrnuje tyto stavební práce a činnosti:
- Kompletní demontáž stávajících bleskosvodů, včetně jejich napojení na zemnící prvky.
- Demontáž stávající poškozené střešní krytiny z vlnitých vláknocementových desek („azbestocementové vlnité desky“), včetně demontáže zastřešení hřebenu, do suti, s následným odvozem a uložením na skládce odpadů.
- Demontáž stávající nevyhovující střešní krytiny z vlnitých polykarbonátových desek, nacházející se na přístřešku na jihozápadní straně objektu, do suti, s následným odvozem a uložením na skládce odpadů.
- Ubourání 2 stávajících nevyužívaných komínových těles, s následným odvozem stavební suti a jejím uložením na skládce odpadů.
- Demontáž stávajícího štítového (vrchního) oplechování u 2 hlavních štítů.
- Demontáž podokapních půlkruhových žlabů, včetně jejich čel, háků, 4 kotlíků a na ně navazujících svodů.
- Provizorní překrytí střechy po odebrání původní střešní krytiny pomocí plachet, včetně jejich uchycení.
- Stávající střešní latě budou ponechány, pokud budou nalezeny poškozené latě, proběhne jejich výměna.
- Dodávka a montáž kontaktní, difuzně propustné fólie (jednovrstvé mikrovláknité, s funkční vrstvou tloušťky 220 µm), pro doplňkovou hydroizolační vrstvu.
- Dodávka a montáž „kontralatí“ na konstrukci střechy, z dodaných střešních impregnovaných latí, o min. profilu 40x60.
- Dodávka a montáž laťování střechy ze střešních impregnovaných latí, profilu 40x60; s roztečí latí do 36 cm.
- Dodávka a montáž lemování rovných zdí u 2 hlavních štítů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 450 mm a štítového lemování horních ploch štítů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 600 mm, mechanicky kotvené.
- Montáž zastřešení budovy (včetně hřebene) a přístřešku na jihozápadní straně objektu z pozinkované střešní krytiny s povrchovou úpravou; s dodáním požadovaného typu střešní krytiny, hřebene a spojovacích prostředků. Střešní konstrukce bude odvětrána pomocí osazených větracích mřížek u okapové hrany a typového detailu větrání hřebene. Barva a typ střešní krytiny bude totožný s již opravenými střechami v tomto areálu (Monterrey – červená).
- Dodávka a montáž podokapních půlkruhových žlabů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou R.Š. 330 mm (D 160), včetně háků, čel, 4 kotlíků 330/100 mm a na ně navazujících svodů D 100, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou.
- Dodávka, dvojnásobný nátěr a montáž bednění střechy z palubek, včetně spojovacích prostředků.
- Montáž hromosvodu s napojením na stávající zemnící prvky a s doplněním dvou zemnících prvků na severozápadní stěně objektu.
- K provedeným pracím na hromosvodu a jeho uzemnění bude doložena revizní zpráva.

Místo plnění: Polesí Šiberna, k.ú. Chlístov u Benešova, s.p.č. 214

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 643 334 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky