Veřejná zakázka: VN Bílichov III - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12749
Systémové číslo: P19V00001447
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.06.2019
Nabídku podat do: 24.06.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Bílichov III - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace a autorský dozor po dobu provádění prací.
Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí. Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení stavby. Součástí PD budou také potřebné průzkumy a zajištění podkladů potřebných pro zpracování PD.
Předmět návrhu projektové dokumentace a požadavků investora na rekonstrukci hráze a VN je specifikován v zadávacím listu. Jedná se o nádrž, která je v havarijním stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci hráze. Nádrž lokálně vykazuje průsaky, výpustného zařízení (je pravděpodobně neobetonované), bezpečnostní přeliv je nevyhovující z hlediska jeho kapacity a konstrukčního uspořádání, nádrž je zanesená sedimentem.
Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Místo plnění: Bílichov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 452 042 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kladno

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky