Veřejná zakázka: VN Lipinka PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12764
Systémové číslo: P19V00001462
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/042
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.08.2019
Nabídku podat do: 19.08.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Lipinka PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektových prací bude zpracování PD po vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 sb., zpracované do podrobnosti technického řešení dokumentace pro provádění stavby, na obnovu nádrže Lipinka a výstavbu navazující předzdrže (tůně).

Stavba bude projektována jako dva stavební objekty:
SO 01 VN Lipinka
Plocha cca 0,5 ha, hloubka do 3m, objem odhad 7 500m3.

SO 01.1 – Odbahnění – bude provedeno odstranění sedimentů ze zátopy nádrže. Předpoklad uložení sedimentů je na zemědělskou půdu (v závislosti na výsledku rozboru sedimentu). V rámci řešení zátopy se předpokládá zvětšení nádrže do levobřežního pozemku (v rámci pozemku LČR) a případné vybudování menší hloubené tůně pro obojživelníky.
SO 01.2 – Obnova hráze – předpoklad odstranění dřevin včetně kořenového systému a rozebrání stávajícího tělesa hráze. Vhodná zemina může být zpět použita na výstavbu nového tělesa hráze, při nedostatku zeminy bude nutno zajistit vhodný zemník (předpokládá se). Délka hráze je cca 50 m. Objem tělesa hráze bude cca 925 m3.
SO 01.3 – Výpustné zařízení – předpokládá se výstavba nového výpustného zařízení včetně odpadního potrubí zakončeného zděným čelem s vývařištěm. Nevyhovující dřevěný požerák může být nahrazen otevřeným betonovým požerákem s dvojitou dlužovou stěnou s betonovým nebo plastovým odpadním potrubím.
SO 01.4 – Bezpečnostní přeliv – bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru, opevněný kamennou dlažbou. Odpadní koryto bude zajištěno např. kamenným záhozem a zabezpečeno kamennými prahy (alternativně vzhledem k velikosti povodí jako zatravněný průleh v hrázi). BP bude dimenzován na Q100.

SO 02 – Předzdrž (tůň) odhadované plochy cca 500 -600 m2 – součástí stavby bude výstavba předzdrže pro rybník v místě nad MVN v ř.km 0,950, která bude sloužit pro akumulaci vody v krajině a případné zachycení splavenin – ochrana MVN před zanesením, zadržení vody v krajině, ekologické funkce. V místě se nachází historická protržená hráz, která bude pro tento účel dle možností využita, případně projektant navrhne optimální řešení a umístění předzdrže.

Místo plnění: Němčice, Borovsko

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 391 325 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky